Státnice z IT na VŠŠE

Tento webík vznikl spontánně v lednu a únoru 2004, kdy jsem se připravoval na bakalářskou státnici z IT. Vzhledem k tomu, žže k mé radosti mezitím získal sluššnou navšštěvovanost (zejména v lednu a v červnu :-) ), po finální inžženýrské státnici, kterou jsem dělal v únoru 2005, jsem se rozhodl ho trochu rozššířit. Doufám, žže vám bude užžitečný. V současné chvíli (2006) jsem doktorand na KITu, cožž ovššem v žžádném případě neznamená, žže tyto otázky lze považžovat za jakkoliv oficiální či zaručenì bezchybné!

Kontaktní informace:
email:
ICQ: 114900049

Materiály můžžete pro své potřeby využžívat dle libosti, prosím pouze o dodržžení následujících pravidel:

  1. Zachováváme autorská práva a neššíříme materiály samotné, ššíříme adresu tohoto serveru http://www.salamon.cz/statnice, aby si matrošše mohl kažždý stáhnout v nejnovější verzi.
  2. Kdyžž najdeme chybu, dáme o tom vědět na adresu:
  3. nebo na ICQ: 114900049
  4. Kdyžž vyrobíme popř. sežženeme nějaké dalšší relevantní materiály a poššleme je nebo jejich link na výšše uvedenou adresu, našši následovníci to jistě ocení.

Vššem, kteří poslali své materiály, patří můj nekonečný dík!

Od září 2007 se na KITu použžívá nová sada státnicových otázek pro bakálářskou státnici. Na tomto webu jsou užž i novějšší materiály, které tomuto zadání odpovídají, ale větššina je zatím podle staršších otázek. I staršší materiály mají svou hodnotu (zas tak pružžní na VŠŠE nejsme :-) ), ale pokud vypracujete nějakou aktualizaci a budete se o ní chtít podělit, neváhejte mi ji poslat. Vězte, žže na tomto webu ji bude 3x za rok hledat kolem 100 lidí.

Bakaláři

Typ Autor Sosej Aktual.
spoleèné Tomᚹ Šalamon 45 KB7.10.2015
KIT Tomᚹ Šalamon 226 KB7.10.2015
oba Martin Čakrt (poslal Ivan Chovanec) 49 KB7.10.2015
KIT Zdeněk Chadima 66 KB7.10.2015
společné David Chmelař 24 KB7.10.2015
KIT David Chmelař 25 KB7.10.2015
oba Milošš Maryšška 148 KB7.10.2015
oba Jan Matějovský 999 KB7.10.2015
SA anonymní dobroděj (okruh pro KSA) 2165 KB7.10.2015
spoleèné Michal Bláha 261 KB7.10.2015
KIT Michal Bláha 158 KB7.10.2015
KIT Zdeněk Hejl 1771 KB7.10.2015
spoleèné Ondřej Horák, Roman Kvasňa (poslal Tomáěš Petržžílka) 559 KB7.10.2015
spoleèné Klára ŠŠolcová (aktualizace otázek jiných autorù) NOVÉ 557 KB7.10.2015

Inženýři

AI = aplikovaná informatika
Typ Autor Sosej Aktual.
AI Tomᚹ ŠŠalamon 80 KB7.10.2015
vývoj TomṚ ŠŠalamon 84 KB7.10.2015
AI + řízení anonymní dobroděj 1621 KB7.10.2015
tahák (AI) Michal Hrušška 45 KB7.10.2015
AI Karel Krištoufek nefunkèní link
vývoj Karel Krišštoufek nefunkční link
řízení Karel Krištoufek nefunkční link
vššechno Martin Vilímovský 7067 KB7.10.2015

Vššechny materiály zde uvedené byly úsp욹ně "prověřeny" (některé i několika generacemi ;-) ), avššak jejich použžití je samozřejmě plně na vašše nebezpečí a nikdo negarantuje nic z jejich obsahu. Pokud objevíte nějaké nesrovnalosti, vššichni vám budou vdèčni, kdyžž o mi o tom dáte vědět na výšše uvedený mail nebo ICQ, aby mohly být uvedeny na pravou míru.

Hodně šštěstí u státnic!

www.salamon.cz

Najdete-li vadný link, dejte mi prosím vědìt. Vššechny soubory zde umístěné jsou zkomprimovány ZIPem. Omluvte prosím snížženou kvalitu grafické úpravy tohoto webu, závada není na vaššem přijímači. Vzhledem k nedostatku času musím dávat přednost obsahu před formou. Mailové adresy na tomto webu jsou uvedeny ve tvaru znesnadňujícím zaindexování spamovými sniffery. Je to trochu nepohodlné, za cožž se omlouvám, ale zatím to účel plní.